DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ing. Dita Vacková‚ daňový poradce č.5208

Poskytované služby

 

Daňová evidence

 • Zpracování dodaných dokladů, evidence závazků a pohledávek, peněžní deník
 • Kontrola správnosti dokladů, kontrola plateb závazků a pohledávek vč.zálohových faktur a další
 • Zpracování přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení
 • Zpracování roční účetní závěrky
 • Zpracování daňových přiznání a přehledů sociálního a zdravotního pojištění
 • Zastupování na úřadech

Výstupy za každé zpracované období (měsíc, čtvrtletí, rok) dle potřeb klienta – elektronicky nebo tištěné

 • Přehled o příjmech a výdajích  
 • Evidence majetku
 • Evidence závazků a pohledávek
 • Další přehledy dle potřeb klienta

Po uzavření účetního období (po zpracování roční účetní závěrky) obdrží klient přehledně uspořádané účetní doklady a veškeré roční výkazy a přehledy. 

Účetnictví 

 • Kontrola a zpracování veškerých dodaných dokladů
 • Kontrola plateb závazků a pohledávek vč.zálohových faktur
 • Zpracování upomínek neuhrazených faktur po splatnosti dle požadavků klienta
 • Zpracování přiznání k DPH, kontrolního  a souhrnného hlášení
 • Zpracování měsíční a roční účetní závěrky včetně všech povinných příloh
 • Zpracování ostatních daňových přiznání
 • Zastupování na úřadech 

Výstupy za každé zpracované období (měsíc, čtvrtletí, rok) dle potřeb klienta – elektronicky nebo tištěné

 • Měsíční výkaz zisku a ztrát, rozvaha
 • Měsíční přehled neuhrazených závazků a pohledávek, vč.zálohových faktur
 • Měsíční výstupy dle požadavků klienta
 • Roční  výkaz zisku a ztrát, rozvaha
 • Roční přehled majetku
 • Roční výstupy dle požadavků klienta 

Po uzavření účetního období (po zpracování roční účetní závěrky) obdrží klient přehledně uspořádané účetní doklady a veškeré roční výkazy a přehledy.

Personalistika a zpracování mezd 

 • Zpracování mezd - výplatní pásky, evidenční listy důchodového zabezpečení, mzdové listy
 • Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • Zápočtové listy, potvrzení o příjmech
 • Přihlášení, odhlášení zaměstnance i zaměstnavatele (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna)
 • Přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Zastupování na úřadech

Daňová přiznání 

Zpracování daňových přiznání dle potřeb klienta

 • DPH
 • Silniční daň
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z nemovitých věcí

 Daňové poradenství

Podle individuálních potřeb klienta

 

Další služby

 • Zpracování účetních směrnic
 • Poradenství
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Zpracování statistických výkazů ČSÚ
 • a další